หน้าหลัก

เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดรายละเอียด announce-canteen-2562
Read More
เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน 5 กุมภาพันธ์ 2562
Read More
กิจกรรมวันตรุษจีน
เทศน์มหาชาติ มหากุศล ประจำปี 2562
บ.บ.ว. นิทรรศ’61 “รักษ์ไทย ดำรงไทย”

กำหนดการรับสมัครนักเรียน 2562

รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปี 2562

ประกาศโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหาร ประจำปีการศึกษา 2562