หน้าหลัก

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา
Music Forward School Tour 2019 “เดินหน้าห่างไกลยาเสพติด”
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเด็กดี มีของ
Microsoft Account
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วัดงดสูบบุหรี่โลก ปี 2562
งานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

แผนผังโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

แผนที่โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม