เกี่ยวกับเรา

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน

        อักษรย่อโรงเรียน  บ.บ.ว.

        ฟันเฟืองล้อมรอบหนังสือและปากกาขนนก

        หมายถึง  ความรู้ประกอบด้วยวิชาสามัญ และวิชาชีพ


สีประจำโรงเรียน   แสด –  ดำ
        สีแสด    หมายถึง  การเริ่มต้น
        สีดำ  หมายถึง  ความมั่นคงแข็งแรง
        แสด – ดำ    หมายถึง  การเริ่มต้นที่มั่นคงย่อมประสบความสำเร็จ

 ปรัชญาของโรงเรียน
เขียวสะอาด

คติพจน์

        สุวิชโน  กวํ  โหติ (ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ)


คำขวัญของโรงเรียน
        สามัคคี มีวินัย ตั้งใจศึกษา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นพิกุล

วันสถาปนาโรงเรียน บางบ่อวิทยาคม

19  พฤษภาคม  พ.ศ.2512


เพลงมาร์ช บ.บ.ว.

พวกเราศิษย์บางบ่อวิทยาคม                                ต่างชื่นชมรักมั่นในศักดิ์ศรี
 
บำเพ็ญตนกระทำแต่ความดี                                  เพราะเรามีศีลธรรมประจำตน
 
        ลูกหลวงพ่อรัตนสิทธิชัย                                จำใส่ใจวิชาการหมั่นฝึกฝน
 
มุ่งมานะเรียนรู้ชูสกนธ์                                            ประสบผลชาติก้าวหน้าสถาพร
 
        บ.บ.ว. เทิดไว้ให้เลิศล้ำ                                    หมั่นจดจำความรู้ครูท่านสอน
 
กตัญญูรู้คุณบิดามารดร                                           เกียรติกำจรอาเกียรณ์เสถียรธรรม์
 
        เราจงรักองค์มหาราชา                                    ศาสนารักยิ่งสิ่งสร้างสรรค์
 
สีแสดดำน้อมนำน้ำใจกัน                                           ฝังจิตมั่นดั่งพิกุลหอมกรุ่นเอย