ติดต่อโรงเรียน

ข้อมูลติดต่อ
โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
23 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
10560
โทรศัพท์ : 02-708-6118-9
โทรสาร : 023381777

Social Link

แผนที่