สมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
ขอเรียนเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น
ร่วมงาน “คืนสู่เหย้า  ชาวแสด-ดำ”
วันเสาร์ที่  17  มีนาคม  2561
เวลา  18.00 – 23.00 น.
ณ  โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม